Nomenaments telemàtics de la borsa de treball del Departament d'Educació

Un cop formeu part de la borsa de treball del Departament d'Educació, cal consultar els nomenaments telemàtics per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions.

Propers nomenaments telemàtics

Els nomenaments es faran habitualment els dilluns, dimecres i divendres. 
Franges horàries de connexió: Dilluns de 13.30 a 14.30 i dimecres i divendres de 12 a 13 h.

L'últim dia de nomenaments telemàtics serà el dimecres dia 9 de juny.

Nomenaments de primària

Convocatòria dels actes de nomenaments 

Nomenaments de secundària i règim especial

Convocatòria dels actes de nomenaments