Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Professorat i PAS

Nomenaments telemàtics (borsa de treball del Departament d'Ensenyament)

Un cop formeu part de la borsa de treball del Departament d'Ensenyament, cal consultar els nomenaments telemàtics per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions.

ATENCIÓ:

  • L'últim dia de nomenaments d'aquest curs 2019-2020 serà el dia 10 de juny.
  • El primer dia nomenaments del curs 2020-2021 serà el dia 28 d’agost.

Convocatòries de difícil provisió

Cossos de primària

Especi.

Es poden enviar correus electrònics, si es compleixen amb els requisits anunciats:

 

resultats
PRI

Can Llupià. Enviar sol·licituds fins al 10 de maig de 2020 a les 23 hores.

consultar  

 

Nomenaments d'urgència del dia 24 d'abril de 2020

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail