Planificació i anàlisi

Plans d'educació per a l'èxit escolar dels districtes

Una de les línies de treball prioritària del pla de treball del Consorci és la col·laboració amb les districtes municipals. En aquest sentit, la Comissió permanent del Consell de Direcció de data 3 de març de 2014 va aprovar l'elaboració dels Plans d'educació per a l'èxit escolar als deu districtes de la ciutat, com a eina de col·laboració en el territori, entre el Consorci d'Educació i l'Ajuntament de Barcelona.

Memòries

Aquest espai recull les memòries d'activitat del Consordi d'Educació des del curs 2009-2010 fins al curs actual.