Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta (CRETDIC)

És un servei educatiu específic de suport, assessorament i formació als centres educatius ordinaris d’infantil, primària i secundària sostinguts amb fons públics en relació a la problemàtica que planteja l’alumnat amb trastorns de conducta, autisme i trastorns mentals.

El CRETDIC de Barcelona Ciutat està adscrit al Centre d’Educació Especial Vil·la Joana, institució que té una llarga trajectòria en l’atenció a infants i adolescents amb trastorns mentals, del desenvolupament, autisme i del comportament.

Accés

La derivació de les demandes al CRETDIC es realitzen exclusivament a través de l’EAP de referència.

Contacte

El CRETDIC de Barcelona està ubicat als Serveis Educatius de l’Eixample.

C/ Mallorca 219

Barcelona 08008

Tel. 93 554 52 83.

Correu electrònic: a8954891@xtec.cat