Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Consulta de centres educatius de proximitat a un domicili (12-16) a la ciutat de Barcelona

Preinscripció als ensenyaments d'educació secundària obligatòria. Curs 2021-2022

Aquesta és la llista de centres d'educació secundària obligatòria amb 30 punts de proximitat a domicili.

Cal que consulteu també els centres adscrits a la vostra escola de primària, ja que les adscripcions tenen prioritat davant de qualsevol altre criteri.

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail