Plans de treball del Consorci d'Educació

Pla de xoc contra la segregació, per la igualtat d'oportunitats i l'èxit educatiu

Històric de plans de treball