Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Professorat i PAS

Nomenaments telemàtics de la borsa de treball del Departament d'Educació

Un cop formeu part de la borsa de treball del Departament d'Educació, cal consultar els nomenaments telemàtics per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions.

Propers nomenaments telemàtics

Els nomenaments es faran habitualment els dilluns, dimecres i divendres. 
Franges horàries de connexió: Dilluns de 13.30 a 14.30 i dimecres i divendres de 12 a 13 h.

ATENCIÓ: El darrer dia de nomenaments telemàtics de substituts i interins docents abans de les vacances de Setmana Santa serà el divendres 19 de març, i el primer dia de nomenaments desprès de les vacances serà el dimecres 7 d’abril, per incorporar-se el 8 d’abril.

Nomenaments de primària

Convocatòria dels actes de nomenaments 

Nomenaments de secundària i règim especial

Convocatòria dels actes de nomenaments 

 

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail