Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Nomenaments telemàtics de la borsa de treball del Departament d'Educació

Un cop formeu part de la borsa de treball del Departament d'Educació, cal consultar els nomenaments telemàtics per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions.

Propers nomenaments telemàtics

Els nomenaments es faran habitualment els dilluns, dimecres i divendres. 
Franges horàries de connexió: Dilluns de 13.30 a 14.30 i dimecres i divendres de 12 a 13 h.

El proper dia de nomenaments és el 27 d'agost, de les 10 a les 11.30 hores

Nomenaments per a l'adjudicació de vacants i substitucions de llocs de treball específics (d'àmbit d'ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes)

El 19 d’agost, publicarem, a la pàgina de Convocatòria de difícil cobertura, les vacants a cobrir de llocs de treball específics d’àmbit d'ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades presentin la sol·licitud.

Nomenaments de primària

Convocatòria dels actes de nomenaments 

Nomenaments de secundària i règim especial

Convocatòria dels actes de nomenaments