Nomenaments telemàtics de la borsa de treball del Departament d'Educació

Un cop formeu part de la borsa de treball del Departament d'Educació, cal consultar els nomenaments telemàtics per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions.

Dies d’adjudicació i franja horària de connexió habituals

Els nomenaments telemàtics es faran habitualment els dilluns, dimarts, dimecres i divendres de cada setmana. Qualsevol variació s’informarà puntualment.

  • Dilluns es realitzaran actes de nomenaments telemàtics, la franja horària de connexió és de 13.30 a 14.30 hores
  • Dimarts es realitzaran nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels centres. La franja horària en què els interessats poden rebre la comunicació de la proposta de nomenament  és entre les 12 i les 15 hores
  • Dimecres es realitzaran actes de nomenaments telemàtics, la franja horària de connexió és de 12 a 13 hores
  • Divendres es realitzaran actes de nomenaments telemàtics, la franja horària de connexió és de 12 a 13 hores

Nomenaments per a l'inici curs 2022-2023

Nomenaments telemàtics:

  • Dilluns 11 de juliol. Horari connexió de 12 a 13.30 h.
  • Dimecres 31 d’agost. Horari de connexió de 12 a 13:30 h.

Nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels centres docents (PDI):

  • Entre el 13 i el 15 de juliol. Adjudicació: el dia 15 a les 12 hores.
  • Entre el 29 i el 30 d’agost. Adjudicació: el dia 30 a les 12 hores.

Nomenaments de primària

Convocatòria dels actes de nomenaments 

Nomenaments de secundària i règim especial

Convocatòria dels actes de nomenaments