Nomenaments telemàtics de la borsa de treball del Departament d'Educació

Un cop formeu part de la borsa de treball del Departament d'Educació, cal consultar els nomenaments telemàtics per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions.

Propers nomenaments telemàtics

Els nomenaments es faran habitualment els dilluns, dimecres i divendres. 
Franges horàries de connexió: Dilluns de 13.30 a 14.30 i dimecres i divendres de 12 a 13 h.

ATENCIÓ:

Des de l'11 fins al 21 de gener hi haurà nomenaments diaris.

La franja de connexió per acceptar o refusar els nomenaments durant aquests dies serà de 12.45 a 13.45 h.

 

Nomenaments telemàtics previs i posteriors a les vacances escolars de Nadal:

  • La primera setmana de desembre hi haurà nomenaments telemàtics com habitualment, dilluns 29 de novembre, dimecres 1 de desembre i el divendres 3 de desembre. Els docents que resultin adjudicats en els nomenaments del 3 de desembre s’incorporaran als centres el dijous 9 de desembre.
  • La setmana del pont de desembre hi haurà nomenaments telemàtics únicament el divendres 10 de desembre. Els docents que resultin adjudicats en aquest acte de nomenaments telemàtics s’incorporaran al centre el  dilluns 13 de desembre.
  • Els darrers nomenaments telemàtics abans de les vacances de Nadal es faran el dimecres 15 de desembre. Aquesta setmana hi haurà nomenaments telemàtics el dilluns 13 de desembre i el dimecres 15. La data d’incorporació als centres dels docents adjudicats el dia 15 de desembre serà el dijous 16.
  • Del 16 al 22 de desembre, només es poden acceptar propostes d’ampliació de nomenaments de docents que ja estiguin treballant al centre.
  • El primer dia de nomenaments telemàtics desprès de les vacances de Nadal serà el divendres 7 de gener de 2022, la data d’incorporació dels docents als centres serà el dilluns 10 de gener.

 

Nomenaments durant les vacances de Nadal (del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener del 2022): 

  • Si durant aquests dies hi ha una pròrroga d’una incidència, el nomenament del substitut no s’interromp.
  • Si durant aquests dies un mateix titular canvia d’incidència (ex. finalitza la malaltia i comença la maternitat) el nomenament del substitut finalitza el dia que finalitza la primera incidència (malaltia) i es pot nomenar el mateix substitut per a la segona incidència (maternitat) a partir del 10 de gener de 2022.
  • Si durant aquests dies es produeix una vacant, l’interí es nomena a partir del 10 de gener de 2022.
  • Les vacants per jubilació que es produeixin entre els dies 23 de desembre de 2021 i 7 de gener de 2022, es poden cobrir el 15 de desembre amb data inici 10 de gener de 2022, llevat que convingui una altra data més favorable per al docent jubilat.

 

Nomenaments de primària

Convocatòria dels actes de nomenaments 

Nomenaments de secundària i règim especial

Convocatòria dels actes de nomenaments