Professorat i PAS

Nomenaments telemàtics (borsa de treball del Departament d'Ensenyament)

Un cop formeu part de la borsa de treball del Departament d'Ensenyament, cal consultar els nomenaments telemàtics per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i per a la compactació de les vacants i substitucions.

ATENCIÓ: Un cop es derogui l’estat d’alarma i es resolgui la situació actual s'informarà de com es reprenen els nomenaments telemàtics.

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail