Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Juntes de direcció

“La diversitat de mirades han de confluir per acollir debats, propostes i reflexions al voltant de les necessitats, prioritats de gestió i reptes comuns de l’educació en una societat canviant.”

Preàmbul de la Regulació del Funcionament de les juntes de direcció (16/11/2018)