Juntes de direcció

“La diversitat de mirades han de confluir per acollir debats, propostes i reflexions al voltant de les necessitats, prioritats de gestió i reptes comuns de l’educació en una societat canviant.”

Preàmbul de la Regulació del Funcionament de les juntes de direcció (16/11/2018)

Juntes de direcció d'ensenyaments obligatoris

Les juntes són una peça clau per debatre al voltant de les necessitats, prioritats i reptes comuns.

Aquest espai conté la informació sobre la composició i organització de les juntes del curs 2019-2020.

Junta de Direcció d'Ensenyaments Postobligatoris

El mes de novembre de 2019, les direccions dels centres públics d’ensenyaments postobligatoris van escollir els membres que formaran part de la Junta de Direccions els propers anys.