Juntes de direcció

“La diversitat de mirades han de confluir per acollir debats, propostes i reflexions al voltant de les necessitats, prioritats de gestió i reptes comuns de l’educació en una societat canviant.”

Preàmbul de la Regulació del Funcionament de les juntes de direcció (16/11/2018)

Juntes de direccions dels centres educatius d'ensenyaments obligatoris

Les juntes són una peça clau per debatre al voltant de les necessitats, prioritats i reptes comuns.

Eleccions 2022 - Juntes obligatoris

Del 2 al 4 de novembre tindran lloc els processos d’elecció i renovació del 50% dels membres de les juntes de direccions d'ensenyaments obligatoris

Junta de Direccions d'Ensenyaments Postobligatoris

El mes de novembre de 2019, les direccions dels centres públics d’ensenyaments postobligatoris van escollir els membres que formaran part de la Junta de Direccions els propers anys.

Eleccions 2022 - Junta postobligatoris

Del 16 al 18 de novembre tindran lloc els processos d’elecció i renovació del 50% dels membres de les juntes de direccions dels centres de postobligatoris.