Juntes de direcció

“La diversitat de mirades han de confluir per acollir debats, propostes i reflexions al voltant de les necessitats, prioritats de gestió i reptes comuns de l’educació en una societat canviant.”

Preàmbul de la Regulació del Funcionament de les juntes de direccions (26/03/2024)

Junta de Direccions d'Infantil i Prmària

Què són? Com funcionen i s’hi participa? I quins són els representants actuals? La informació clau d’aquest espai de debat al voltant de les necessitats, prioritats i reptes comuns dels centres públics d’infantil i primària de la ciutat.

Junta de Direccions de Secundària Obligatòria

Què són? Com funcionen i s’hi participa? I quins són els representants actuals? La informació clau d’aquest espai de debat al voltant de les necessitats, prioritats i reptes comuns dels centres públics d’educació secundària obligatòria de la ciutat.

Junta de Direccions d'Ensenyaments Postobligatoris

Què són? Com funcionen i s’hi participa? I quins són els representants actuals? La informació clau d’aquest espai de debat al voltant de les necessitats, prioritats i reptes comuns dels centres públics d’ensenyaments postobligatoris de la ciutat.