Dades sobre hàbits d’alimentació en infants i adolescents

Les dades que ens aporta l’Enquesta FRESC, factors de risc en estudiants de secundària (ASPB 2016) informen del camí de millora en la presa de consciència de l’alimentació per part d’infants i adolescents

La dimensió educativa de la capitalitat per a la sobirania alimentària que exposem a continuació es fonamenta en el principi d’aprendre a tenir cura d’un mateix i del món en què vivim com a base essencial per a la formació de persones lliures i responsables.

Els hàbits saludables d’infants i joves s’eduquen i s’adquireixen sobretot a l’entorn familiar, però l’escola té un paper clau en la compensació de desigualtats o de pautes d’alimentació poc saludables.

Les dades que ens aporta l’Enquesta FRESC (factors de risc en estudiants de secundària) feta el 2016 per l’ASPB informen del camí de millora en la presa de consciència de l’alimentació per part d’infants i adolescents. En destaquem només les més rellevants:

 • Esmorzar: El 18 % de les noies i el 16 % dels nois d’entre 14 i 18 anys surten de casa sense esmorzar. Aquesta tendència creix amb l’edat i s’ha agreujat des del 2008.
 • Sopar davant d’una pantalla: El percentatge és del 47,1 % dels nois i del 45,5 % de les noies de 2n d’ESO, i a 4t d’ESO i 2n de batxillerat i CFGM, augmenta fins aproximadament el 56 % en els cas dels nois i el 51 % en el de les noies. S’observa que la incidència és, en tots els cursos, superior en els nois. El percentatge creix fins a 10 punts entre els adolescents dels barris desafavorits.
  Insuficiència alimentaria: Hi ha un 9 % d’adolescents que declaren que sovint o algunes vegades van a l’institut amb gana per insuficiència alimentària, i prop d’un 2 % diuen que es troben sempre en aquesta situació.
 • Excés de pes: El percentatge d’alumnat de 2n d’ESO que presenta sobrepès i obesitat en els nois és del 23,0 i 10,1 %, respectivament, i en les noies, del 20,2 i el 6,4 %, respectivament. Els percentatges disminueixen amb l’edat i sempre són més grans en els nois. S’incrementen fins a 9 punts en el cas de les noies dels barris més desafavorits.
 • Satisfacció corporal: Un 56 % de les noies dels barris més desafavorits declaren que no estan satisfetes amb el seu cos.
 • Dieta per perdre pes: El 28,3 % d’alumnes de 2n d’ESO, el 42,4 % de 4t d’ESO i el 47,0 % de 2n de batxillerat i CFGM han fet alguna dieta per aprimar-se

De l’informe Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2019, elaborat per l’IERMB, destaquem:

 • El biaix de gènere: Els nens tenen més sovint sobrepès o obesitat que les nenes (38,2 % vs. 35,5 %), diferència que s’accentua en l’adolescència (28,3 % vs. 22,7 %). Tot i així, les noies adolescents són les que diuen que estan menys satisfetes tant amb la seva salut com, sobretot, amb el seu cos: el 44,6 % de noies no estan prou satisfetes amb la seva salut (vs. el 27,8 % de nois) i el 79,8 % no estan prou satisfetes amb el seu cos (vs. el 71,7 % de nois).
 • Les desigualtats territorials: Els infants que viuen en contextos de renda baixa tenen pitjor percepció de la seva salut i, a més, tenen més problemes de sobrepès i d’obesitat, tant en la infància com en l’adolescència, que els que viuen en contextos de renda alta.
  El 87 % dels infants de 10 a 12 anys que viuen amb privació material severa expressen que estan descontents amb la seva salut, respecte del 12 % dels infants que no viuen en la pobresa (Enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona, 2017, Institut Infància i Adolescència).
 • Els hàbits saludables: Només el 7,1 % dels infants i adolescents d’entre 3 i 17 anys mengen les 5 racions mínimes recomanades de fruita i hortalisses al dia. S’observa una millor pauta entre la petita infància de 0 a 5 anys (11,2 % mengen les 5 racions) respecte dels infants de 6 a 11 anys (5,1 %) i dels adolescents de 12 a 17 anys (5,7 %).

Quan es pregunta als infants què entenen per hàbits saludables, dos dels elements principals que refereixen són l’activitat física i l’alimentació.

Com pensen els nens i nenes de 10 a 12 anys de Barcelona que podem millorar el seu benestar en l’àmbit personal?

 • Aconseguint que les persones adultes els ajudin a promoure la seva autoestima i a acceptar millor el seu propi cos.
 • Posant més èmfasi a ensenyar-los a cuidar-se millor i a tenir hàbits saludables.
 • Facilitant-los més temps per poder-se relaxar, parlar i passar-s'ho bé en família.
 • Afavorint que dediquin menys temps d'estudi fora de l'escola i que disposin de més temps per jugar i estar amb els amics i amigues.