Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Professorat i PAS

Permisos gestionats per la Direcció de Recursos Corporatius del Consorci

El personal adreçarà la instància signada i la documentació acreditativa a rh_atencioprofessionals.ceb@gencat.cat, indicant a l’assumpte del correu el permís sol·licitat.

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail