Permisos gestionats per la Direcció de Recursos Corporatius del Consorci

Els formularis dels permisos conjuntament amb la documentació acreditativa s’han de tramitar per eValisa adreçada a:

- Organisme: Consorci d’Educació de Barcelona

- Cognoms, nom: Cadavide Gutiérrez, Elizabeth

- Assumpte: Especificar el tipus de permís (ex. Permís per raó de matrimoni)

En el cas que no es tingui accés a eValisa, el tràmit s’ha de completar per petició genèrica adreçada al Consorci d’Educació de Barcelona