Educació d'adults

Els centres i les aules de formació de persones adultes ofereixen formació flexible i a mida, amb l'assessorament i l'orientació del professorat i l'elaboració d'itineraris personalitzats per a l’alumne o alumna.

La formació de persones adultes és el conjunt d’activitats d’aprenentatge que, en el marc d’aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones adultes desenvolupin les seves capacitats, enriqueixin els seus coneixements i millorin les seves competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els seus coneixements.

A qui s'adreça?

A les persones que hagin complert els 18 anys (fets l'any en què es formalitza la matrícula) i, en alguns casos, als joves de 16 a 18.

Currículum per etapes

En els centres de formació de persones adultes el currículum varia en funció de les necessitats de l’alumnat. Així doncs, en l’oferta hi trobem ensenyaments de formació inicial, bàsica i especialitzada, així com cursos preparatoris per a les proves d’accés a cicles formatius i d’accés a estudis universitaris per a majors de 25 anys.

Informació complementària

Aquí podeu trobar un recull de guies i fulls informatius sobre els ensenyaments d'Educació d'adults.