El Consorci

Imatge Corporativa del Consorci d'Educació

Aquests manuals d’aplicació de la imatge corporativa presenten el conjunt de línies que fixen i reforcen la identitat corporativa del Consorci d’Educació de Barcelona.

Inclouen la identificació de colors, les tipografies, l’organització visual de pàgines i altres elements, que permeten mantenir la continuïtat visual i el reconeixement de la marca a través de totes les manifestacions físiques, des dels documents més bàsics de la papereria, les publicacions o el material de difusió, fins als senyals, la cartelleria, etc.

Com a norma general, tots els documents i el material gràfic que s'editen i difonen des del Consorci d’Educació de Barcelona, han de seguir el conjunt de normes que s’especifiquen en aquests manuals de la imatge corporativa, tant pel que fa a la presència del logotip, com a la línia gràfica que cal aplicar-hi. Aquestes normes afecten també les col·laboracions amb altres institucions o entitats.En totes les publicacions s’ha de mostrar clarament el logotip del Consorci d’Educació de Barcelona.

Properament publicarem la informació relativa a la imatge corporativa dels serveis educatius i dels centres educatius públics de la ciutat.

Manuals

  1. Manual d'identitat corporativa, PDF
  2. Sistema gràfic, PDF
  3. Documents autoeditables, PDF
  4. Aplicacions, PDF

Logotip

 

Color

B/N

Símbol

simbol blau

simbol

Logotip

Descàrregues de fitxers

 

Color

B/N

Logotip

Horitzontal

 

Logotip

vertical

Símbol

Documents autoeditables

 

Plantilla

Mostra

Presentacions de powerpoint

 

Documents bàsics de text

 

 

 

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail