Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Permisos i llicències per al personal docent, PAS i PAE de l'Ajuntament de Barcelona, inclòs el personal del Consorci d’Educació de Barcelona

Tràmits per al personal municipal i personal del Consorci d’Educació de Barcelona (acollit a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona)