Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Professorat i PAS

Permisos i llicències per als docents i PAS de l'Ajuntament de Barcelona i personal del Consorci d’Educació de Barcelona

Tràmits per al personal municipal i personal del Consorci d’Educació de Barcelona (acollit a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona)

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail