Consulta i inscripció a les activitats de formació

Cercador d’activitats

El Departament d’Educació presenta la seva oferta formativa adreçada al professorat a la secció de formació de la XTEC. A través del cercador d'activitats es pot accedir a la informació relacionada i la inscripció, sempre que estigui oberta, de les activitats.

Inscripció a les activitats de formació

Calendari d'inscripció

L’oferta general d’activitats que es realitzen durant el curs escolar es publicarà abans de l'1 d'agost. Aquesta oferta es pot complementar amb altres activitats que s’aniran publicant durant el curs. 

La inscripció a les activitats de l'oferta general del curs 2023-2024 es realitzarà en dos torns, un primer torn al setembre i un segon torn al gener. Al maig s'obre un altre període d'inscripció per a la formació d'estiu.

Períodes d'inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d'adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 8 al 24 de setembre 9 d'octubre a partir de l'13 d'octubre
Segon torn del 8 al 18 de gener 30 de gener a partir del 5 de febrer
Formació d'estiu del 15 al 29 de maig 19 de juny a partir de l'1 de juliol

 

La inscripció es realitzarà mitjançant el codi d'usuari xtec d'aquelles persones que el tinguin actiu des de dues setmanes anteriors a la inscripció a l’activitat.

Sol·licituds de plaça

Per sol·licitar una plaça s'ha de disposar d’usuari i contrasenya XTEC actualitzats. Si s'ha de sol·licitar o es tenen problemes amb l’identificador es pot visitar la pàgina d’atenció a l’usuari/ària. Cal tenir en compte que el mitjà preferent de comunicació és el correu XTEC.

En el cas de les formacions en línia síncrones, cal identificar-se amb l’usuari XTEC individual i connectar-se amb un dispositiu amb càmera, altaveus/auriculars i micròfon operatius, que s’hauran d’activar a requeriment de la persona formadora.

Les sol·licituds realitzades es poden consultar, anul·lar o modificar a la pàgina les meves activitats.

La sol·licitud d’una plaça significa acceptar les condicions d’inscripció i tot allò que consta a la descripció de l’activitat en referència a dates, horaris, objectius, continguts, persones destinatàries i requisits d’acreditació.

Informació general sobre el procés d'inscripció a les activitats de formació

Consulta d’assignacions

Una vegada us hàgiu inscrit a una activitat, en el període que es determini, i si disposeu d’usuari XTEC, podeu accedir a la revisió de sol.licituds i consulta d’assignacions.

Certificats

La certificació de la participació en les activitats de formació permanent del professorat es realitzi per via telemàtica i, per tant, no es lliuraran certificats en format paper.

Per accedir a la consulta de certificats i la seva impressió cal l’identificador XTEC.

Per consultar qualsevol informació relativa a l’identificador XTEC (requisits, alta, recordatori de contrasenya), ho podeu fer a 'Gestió d'Usuaris de l'XTEC.

Si teniu problemes tècnics amb l’aplicació s’ha de posar en contacte amb el servei d’atenció a l’usuari/ària (SAU. Tel.:902532100).

Els certificats seran visibles en el lloc web com a molt tard a partir de les quatre setmanes d’haver finalitzat l’activitat.