Currículum de l'etapa

Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als infants aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal; la possibilitat de relacionar-se amb els altres, tant infants com persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges d'expressió i comunicació; l'observació i descoberta del seu entorn més proper i l'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.

Educació infantil (3-6 anys)

En aquesta etapa s'atenen especialment les necessitats bàsiques d'ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels infants.

Les principals àrees de treball són:

  • Descoberta d'un mateix.
  • Descoberta de l'entorn natural i social.
  • Intercomunicació i llenguatges.

La Llar d'infants i el parvulari estan considerats com a components d'una sola etapa educativa; no obstant, encara que estiguin units per un mateix fil conductor, tenen uns trets diferencials. El parvulari comporta uns canvis respecte a la Llar d'Infants; els grups poden ser més nombrosos i sovint forma part d'una comunitat educativa més àmplia, a la qual ha de vincular-se de forma coherent.

Als sis anys l'infant s'incorpora als estudis obligatoris i comença l'educació primària.