El Consorci

Pressupost i comptes anuals

Informació relativa a la gestió econòmica i pressupostària del Consorci d'Educació de Barcelona.

Data d’actualització 03/07/2019
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail