Pressupost i comptes anuals

Informació relativa a la gestió econòmica i pressupostària del Consorci d'Educació de Barcelona.

Pressupost exercici 2023

Pressupost exercici 2022

Pressupost exercici 2021

Pressupost exercici 2020

Pressupost exercici 2019

Pressupost exercici 2018

Pressupost exercici 2017

Pressupost prorrogat exercici 2016

Pressupost exercici 2015

Pressupost exercici 2014