Beques i ajuts del programa Èxit

Informació sobre les convocatòries de beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del programa Èxit 1, reforç escolar i activitats complementàries i ajuts als centres educatius sostinguts amb fons públics per a l’organització de sessions de reforç escolar durant l’estiu.

Curs 2019-2020

Programa Èxit, acompanyament educatiu durant el curs escolar

Bases reguladores

RESOLUCIÓ Núm. 7927 - 29.07.2019 per la qual s’aproven les bases reguladores de les beques de col·laboració i coordinació del Programa Èxit, acompanyament educatiu durant el curs escolar, del Consorci d’Educació de Barcelona en l’àmbit de la ciutat, que es realitza als centres públics d’educació secundària obligatòria.

Convocatòria 

RESOLUCIÓ Núm 7932 - 5.8.2019 per la qual s'aprova la convocatòria de les beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del Programa Èxit acompanyament educatiu durant el curs escolar 2019-2020 realitzat en els centres públics d'educació secundària obligatòria de la ciutat de Barcelona (ref. BDNS 468893)

Èxit Anglès

Bases reguladores

RESOLUCIÓ Núm. 7925 - 25.07.2019 per la qual s'aproven les bases reguladores de les beques de col·laboració del programa Èxit Anglès adreçat als centres públics d'educació secundària obligatòria de la ciutat de Barcelona.

Convocatòria per al curs 2019-2020

RESOLUCIÓ Núm 7933 - 06.08.2019 per la qual s'aprova la convocatòria de les beques de col·laboració i coordinació en tasques del Programa Èxit Anglès realitzat en els centres públics d’educació secundària obligatòria (ESO) de la ciutat de Barcelona (ref. BDNS 468970).

Èxit Estiu

Bases reguladores

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores de les beques de col·laboració en tasques de reforç escolar i acompanyament educatiu del Programa Èxit Estiu que es realitza als centres públics d’educació secundària obligatòria de la ciutat de Barcelona.

Convocatòria

RESOLUCIÓ per la qual s'aprova la convocatòria de les beques de col·laboració en tasques de reforç escolar i d’acompanyament educatiu del Programa Èxit Estiu que es realitza als centres públics d’educació secundària obligatòria de la ciutat de Barcelona (ref. BDNS 510724).

Curs 2018-2019

Beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar

RESOLUCIÓ Núm. 7639 - 11.06.2018 per la qual s’aprova la convocatòria de les beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del Programa Èxit acompanyament educatiu durant el curs escolar 2018-2019 realitzat en els centres públics d’educació secundària obligatòria de la ciutat de Barcelona (ref. BDNS 401702).

Èxit Anglès

Convocatòria per al curs 2018-2019

RESOLUCIÓ per la qual s’aprova la convocatòria de les beques de col·laboració i coordinació en tasques del Programa Èxit Anglès realitzat en els centres públics d’educació secundària obligatòria (ESO) de la ciutat de Barcelona (ref. BDNS 401915).

Curs 2017-2018

Beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar

Bases reguladores

RESOLUCIÓ Núm. 7416 - 20-07.2017 per la qual s’aproven les bases reguladores de les beques de col·laboració i coordinació del Programa Èxit, acompanyament educatiu durant el curs escolar, del Consorci d’Educació de Barcelona en l’àmbit de la ciutat, que es realitza als centres públics d’educació secundària obligatòria.

Convocatòria

RESOLUCIÓ Núm. 7431 - 10.08.2017 per la qual s'aprova la convocatòria de les beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del Programa Èxit acompanyament educatiu durant el curs escolar 2017-2018 realitzat en els centres públics d'educació secundària obligatòria de la ciutat de Barcelona (ref. BDNS 358109).

Programa Èxit Anglès

Bases reguladores

RESOLUCIÓ Núm. 7416 - 20.07.2017 per la qual s'aproven les bases reguladores de les beques de col·laboració del programa Èxit Anglès adreçat als centres públics d'educació secundària obligatòria de la ciutat de Barcelona.

RESOLUCIÓ Núm. 7432 - 11.08.2017 per la qual s'aprova la convocatòria de les beques de col·laboració i coordinació en tasques del Programa Èxit Anglès realitzat en els centres públics d'educació secundària obligatòria (ESO) de la ciutat de Barcelona (ref. BDNS 358108).

Programa Èxit Estiu

Bases reguladores

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores de les beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del Programa Èxit Estiu que es realitza als centres públics d'educació secundària obligatòria de la ciutat de Barcelona.

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, per la qual s'aprova la convocatòria de les beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del Programa Èxit Estiu 2018 realitzat en els centres públics d'educació secundària obligatòria (ESO) de la ciutat de Barcelona (ref. BDNS 400313).

Curs 2016-2017

Beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar

 • RESOLUCIÓ Núm. 7173 - 29.7.2016 per la qual s'aproven les bases per a l'atorgament de beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del programa Èxit (1 i 3): acompanyament educatiu del Consorci d'Educació de Barcelona en l'àmbit de la ciutat, i s'obre la convocatòria per al curs escolar 2016-2017.
 • RESOLUCIÓ Núm. 7173 - 29.7.2016 per la qual s'aproven les bases que han de regular la participació dels centres en el Programa Èxit (1 i 3): acompanyament educatiu del Consorci d'Educació de Barcelona, i s'obre la convocatòria per al curs 2016-2017.

Programa Èxit Estiu

Bases reguladores

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores de les beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del Programa Èxit Estiu 2017 que es realitza als centres públics d'educació secundària obligatòria de la ciutat de Barcelona.

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2017, per la qual s'aprova la convocatòria de les beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del Programa Èxit Estiu 2017 realitzat en els centres públics d'educació secundària obligatòria (ESO) de la ciutat de Barcelona.

Curs 2015-2016

Beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar

 • RESOLUCIÓ Núm. 6914 - 16.7.2015 per la qual s'aproven les bases per a l'atorgament de beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del programa Èxit1: acompanyament educatiu del Consorci d'Educació de Barcelona en l'àmbit de la ciutat, i s'obre la convocatòria per al curs escolar 2015-2016.
 • RESOLUCIÓ Núm. 6984 - 27.10.2015 per la qual s’aproven les bases per a l’ampliació de la convocatòria Èxit1 per a l’atorgament de beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar per a alumnat de 3r i 4t d’ESO del Consorci d’Educació de Barcelona.

Exit estiu 2016 - Convocatòria pels centres privats sostinguts amb fons públics

Curs 2014-2015

Beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar

 • RESOLUCIÓ Núm. 6667 - 18.7.2014 per la qual s’aproven les bases per a l’atorgament de beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del programa Èxit 1: acompanyament educatiu del Consorci d’Educació de Barcelona en l’àmbit de la ciutat, i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2014-2015.

Exit estiu 2015 - Convocatòria pels centres privats sostinguts amb fons públics

 • Èxit estiu es concep com una ampliació del programa Èxit 1 per a donar suport a l’alumnat de secundària que té assignatures suspeses al juny i es presenta a la recuperació de setembre.
 • RESOLUCIÓ del Consorci d'Educació de Barcelona (DOGC núm. 6876 - 21.5.2015) per la qual es convoquen ajuts a centres privats sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona per a l’organització de sessions de reforç escolar durant l’estiu a fi de preparar les proves de recuperació de setembre.
 • RESOLUCIÓ per l'atorgament d'ajuts a centres privats sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona per a l’organització de sessions de reforç escolar durant l’estiu a fi de preparar les proves de recuperació de setembre.

Curs 2013-2014

Beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar

 • RESOLUCIÓ Núm. 6427 - 29.7.2013 per la qual s'aproven les bases per a l'atorgament de beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del programa EXIT 1: acompanyament educatiu del Consorci d'Educació de Barcelona en l'àmbit de la ciutat, i s'obre la convocatòria per al curs escolar 2013-2014.

Èxit estiu 2014 - Convocatòria pels centres privats sostinguts amb fons públics

 • RESOLUCIÓ del Consorci d'Educació de Barcelona (DOGC núm. 6636 - 3.6.2014) per la qual es convoquen ajuts a centres privats sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona per a l’organització de sessions de reforç escolar durant l’estiu a fi de preparar les proves de recuperació de setembre.
 • RESOLUCIÓ per l'atorgament d'ajuts a centres privats sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona per a l’organització de sessions de reforç escolar durant l’estiu a fi de preparar les proves de recuperació de setembre.

Curs 2012-2013

Beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar

 • RESOLUCIÓ Núm. 6181 – 30.7.2012 del Consorci d'Educació de Barcelona, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de la Comissió Permanent del Consell de Direcció de 24 de juliol de 2012, pel qual s'aproven les bases per a l'atorgament de beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del programa Èxit 1: acompanyament educatiu del Consorci d'Educació de Barcelona en l'àmbit de la ciutat, i s'obre la convocatòria per al curs escolar 2012-2013.

Repesca d'estiu 2013

 • RESOLUCIÓ Núm. 6392 - 07.6.2013 del Consorci d'Educació de Barcelona per la qual es convoquen ajuts a centres privats sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona per a l’organització de sessions de reforç escolar durant l’estiu a fi de preparar les proves de recuperació de setembre.
 • RESOLUCIÓ per l'atorgament d'ajuts a centres privats sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona per a l’organització de sessions de reforç escolar durant l’estiu a fi de preparar les proves de recuperació de setembre.