Organigrama i funcions

La Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, i el Decret 84/2002, de 5 de febrer aprova la constitució del Consorci d'Educació de Barcelona, l'aprovació dels seus estatuts, la seva estructura bàsica de funcionament i l'organització.

El govern del Consorci

El Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, com a òrgan de govern superior, es compon actualment dels membres titulars següents, nomenats per les administracions consorciades:

Presidenta

  • Anna Simó i Castelló, consellera d'Educació 

Vicepresidenta

  • Maria Eugènia Gay Rosell, 2a tinència d'alcaldia de Cicles de Vida, Drets Socials, Cultura, Educació, Esports i Coordinació Territorial.

Vocals en representació de la Generalitat

  • Patrícia Gomà i Pons, secretària general.d'Educació
  • Ignasi Garcia Plata, secretari de Transformació Educativa
  • Raquel Garcia i Sevilla, directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa
  • Dolors Collell Surinyach, directora general de Professorat i Personal de Centres Públics
  • Pere Masó i Anglada, delegat d’Educació de Barcelona

Vocals en representació de l'Ajuntament

  • Josep Lluís Franco Rabell, regidor d'Educació i de Persones Grans
  • Raquel Gil Eiroá, regidora de Promoció Econòmica i Treball
  • Sara Jaurrieta Guarner, gerenta de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports
Gerenta
Mercè Massa Rincón
Secretari
Carles Casals Arias

 

 

 

 

 

 

Estructura executiva del Consorci d’Educació de Barcelona

Organigrama del Consorci d'Educació de Barcelona Descripció ampliada de l'organigrama.

Gerent

Mercè Massa Rincón

 

Organ de control intern

Joan Ignasi Pérez Torio

Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals

Berta Argany Moya

 

Àrea d'Educació Inclusiva

M. José Cesena Santiago

Direcció de Recursos Corporatius

Carles Casals Arias

Àrea de Recursos Humans i Organització

Ivan Curto Esteve

Gestió Econòmica

Magí Puig Serra

Serveis Jurídics

Natividad Roman Paez

Direcció d'Equipaments Educatius

Antoni Garcia Salanova

Manteniment i Serveis Generals

Laura Melchor Robledo

Reformes, Ampliacions i Millores

Pere Munné Comes

Nova Construcció

Raúl Fumero Gavilán

Direcció d'Educació i Territori

Eulàlia Esclapés Turró

Coordinació Territorial i Serveis educatius

Planificació Ensenyaments Obligatoris

Rubén Castillo Jaén

Capacitació Docent i Programes Educatius

Elena Roca Escobar

Coordinació de l'Àmbit Social

Albert Ortega López

Direcció d'Ensenyaments Postobligatoris

Gemma Verdés Prieto

Coordinació de Xarxes i Empresa

Planificació Ensenyaments Postobligatoris

Alèxia Malivern Edo

Capacitació Docent i Programes Educatius

Tatiana Soler Pastor

Orientació i Acompanyament a l'Alumnat

Agustí Rúbio Bernabeu

Direcció d'Atenció a la Comunitat Educativa

Jordi Serra Serra

Atenció i Tràmits de l'Administració Educativa
Helena Caro Santisteve

Escolarització
Manel Diaz Blanch

Sistemes d'Informació i Disseny de Processos
Àlexandre Armadàs Sabaté

Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Carmen Cubero Ramon

 

 

 

Actualització: d'acord amb els canvis aprovats per les administracions consorciades al Consell de Direcció, o l'acord d'aprovació de l'organigrama del Consell de Direcció.

Font de dades: Consorci d'Educació de Barcelona

Format de les dades: pdf, html