El Consorci

Organigrama i funcions

La Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, i el Decret 84/2002, de 5 de febrer aprova la constitució del Consorci d'Educació de Barcelona, l'aprovació dels seus estatuts, la seva estructura bàsica de funcionament i l'organització.

El govern del Consorci

El Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, com a òrgan de govern superior, es compon actualment dels membres titulars següents, nomenats per les administracions consorciades:

President
Sr. Josep Gonzàlez-Cambray
Vicepresidenta
Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví
Vocals en representació de la Generalitat
Sra. Pilar Contreras Llanas
Sr. Joan Lluís Espinós Espinós
Sr. Josep Ignasi Garcia Plata
Sr. Pere Masó i Anglada
Sr. Josep Plancheria Roset
Vocals en representació de l'Ajuntament
Sr. Miquel Ángel Essomba Gelabert
Sr. Ricard Fernández Ontiveros
Sr. Joan Subirats Humet
Gerent
Sra. Mercè Massa Rincon
Secretari
Sr. Carles Arias Casal
Interventora
Sra. Carolina Pardo Miguel

Estructura executiva del Consorci d’Educació de Barcelona

Estructura executiva del Consorci d'Educació de Barcelona

Gerent

Mercè Massa Rincón

Gabinet de Gerència

Berta Argany Moya

Direcció de Recursos Corporatius

Carles Arias Casal

Àrea de Recursos Humans i Organització

Miquel Garcia Gázquez

Àrea de Gestió Econòmica

Magí Puig Serra

Serveis Jurídics

Carmelo Guiu Espinosa

Direcció d'Equipaments Educatius

Antoni Garcia Salanova

Manteniment i Serveis Generals

Laura Melchor Robledo

Reformes, Ampliacions i Millores

Pere Munné Comes

Nova Construcció

Sergi Salvador Carreño

Direcció d'Acció Educativa

Rosa Artigal i Valls

Àrea de Servei d'Educació i Territori

Eulàlia Esclapés Turró

Àrea d'Innovació, Programes i Formació

Marta Comas Sabat

Àrea d'Orientació i Educació Inclusiva

Jordi Escoin Homs

Àrea d'Ensenyaments Postobligatoris i de Règim Especial

Gemma Verdés Prieto

Direcció d'Atenció a la Comunitat Educativa

Montse Simón Martín

Sistemes d'Informació i Disseny de Processos
Jordi Serra Serra

Atenció i Tràmits de l'Administració Educativa
Helena Caro Santisteve

Gestió del Procés d'Escolarització
Manel Diaz Blanch

TIC

Carme Andrés Pera

 

 

 

Actualització: d'acord amb els canvis aprovats per les administracions consorciades al Consell de Direcció, o l'acord d'aprovació de l'organigrama del Consell de Direcció.

Font de dades: Consorci d'Educació de Barcelona

Format de les dades: pdf, html

Data d’actualització 13/11/2018
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail