Organigrama i funcions

La Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, i el Decret 84/2002, de 5 de febrer aprova la constitució del Consorci d'Educació de Barcelona, l'aprovació dels seus estatuts, la seva estructura bàsica de funcionament i l'organització.

El govern del Consorci

El Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, com a òrgan de govern superior, es compon actualment dels membres titulars següents, nomenats per les administracions consorciades:

President

  • Sr. Josep Gonzàlez-Cambray (Conseller d’Educació)

Vicepresident

  • Sr. Jordi Martí Grau (6è Tinent d'Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat)

Vocals en representació de la Generalitat

  • Sra. Dolors Collell Surinyach (Dir. Gral. de Professorat i Personal de Centres Públics)
  • Sra. Raquel Garcia i Sevilla (Dir. Gral. d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa)
  • Sr. Àngel Luís Miquel Rodríguez (Dir. Gral. de Formació Professional Inicial i Ens. de Règim Especial)
  • Sr. Pere Masó i Anglada (Delegat d’Educació de Barcelona)
  • Sr. Juan Cuevas Expósito (Dir. Gral.  d’Innovació, Recerca i Cultura Digital)

Vocals en representació de l'Ajuntament

  • Sr. Joan Ramon Riera Alemany (Regidor d'Infància, Joventut i Persones Grans)
  • Sr. Pau González Val (Regidor d'Educació)
  • Sra Marta Clari Padrós (Gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat)
Gerenta
Sra. Mercè Massa Rincón
Secretari
Sr. Carles Casals Arias
Interventora
Sra. Gemma Font i Arnedo

 

 

 

Estructura executiva del Consorci d’Educació de Barcelona

Organigrama del Consorci d'Educació de Barcelona Descripció ampliada de l'organigrama.

Gerent

Mercè Massa Rincón

 

Organ de control intern

Joan Ignasi Pérez Torio

Direcció de Recursos Corporatius

Carles Casals Arias

Àrea de Recursos Humans i Organització

Ivan Curto Esteve

Gestió Econòmica

Magí Puig Serra

Serveis Jurídics

Natividad Roman Paez

Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals

Berta Argany Moya

Direcció d'Equipaments Educatius

Antoni Garcia Salanova

Manteniment i Serveis Generals

Laura Melchor Robledo

Reformes, Ampliacions i Millores

Pere Munné Comes

Nova Construcció

Raúl Fumero Gavilán

Equipaments per a la Nova Escolarització

Joan Canals Sin

 


Àrea de Servei d'Educació i Territori

Eulàlia Esclapés Turró

Àrea d'Innovació, Programes i Formació

Vacant

Àrea d'Educació Inclusiva

Maria José Cesena Santiago

Direcció d'Ensenyaments Postobligatoris i de Règim Especial

Gemma Verdés Prieto

Direcció d'Atenció a la Comunitat Educativa

Montse Simón Martín

Atenció i Tràmits de l'Administració Educativa
Helena Caro Santisteve

Gestió del Procés d'Escolarització
Manel Diaz Blanch

Sistemes d'Informació i Disseny de Processos
Jordi Serra Serra

Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Carmen Cubero Ramon

 

 

 

Actualització: d'acord amb els canvis aprovats per les administracions consorciades al Consell de Direcció, o l'acord d'aprovació de l'organigrama del Consell de Direcció.

Font de dades: Consorci d'Educació de Barcelona

Format de les dades: pdf, html