Activitats educatives i recursos per a l'alumnat

Els centres de la ciutat, públics i concertats, de primària, de secundària i d'educació especial, han treballat i treballen des de fa anys, a través d’activitats, projectes i programes consolidats molts aspectes vinculats directament o indirectament amb els objectius d’una alimentació sana i sostenible. Així mateix, disposem d’activitats educatives també consolidades i metodològicament fonamentades, que permeten enfocar l’objectiu d’aprenentatge cap als reptes plantejats per un sistema alimentari més just i sostenible.

Orientant, focalitzant i renovant aquests programes i activitats facilitarà crear noves propostes per sensibilitzar l’alumnat i donar suport a l’aprenentatge per una alimentació sostenible.

Experiències i projectes inspiradors

Ara, aquí les escoles

Ara, aquí, les escoles, és una iniciativa promoguda per l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci d'Educació de Barcelona, amb la col·laboració d'Escoles+Sostenibles en el marc de Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021.

Es va adreçar als centres d'educació primària, d'educació secundària i d'educació especial de la ciutat per donar veu als infants i joves, i potenciar la seva participació per sensibilitzar i motivar a la societat a adoptar un compromís compartit per assolir una alimentació més sana, més sostenible i més justa.

Es va proposar un repte: a partir dels aprenentatges i reflexions sobre el sistema alimentari, els participants van dissenyar un pòster visualment atractiu i amb valor artístic per comunicar algun aspecte relacionat amb l’alimentació que posi en valor la salut, la sostenibilitat i/o la justícia global. 

Els pòsters dels centres educatius participants es van presentar el dia 10 de desembre de 2021, Dia Mundial dels Drets Humans, a les Cotxeres de Sants (Programa de l'acte). Per altra banda, el dia 16 al 22 de desembre al vestíbul d’entrada de la Casa de la Ciutat (Ajuntament de Barcelona).

Programes i propostes educatives especialment orientades a l’alimentació sostenible

 • Menjadors Escolars Més Sans i Sostenibles
  Iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) que promou una alimentació infantil més equilibrada, saludable i sostenible tant a l’escola com a casa
 • Alimentat amb seny
  La microxarxa d'Escoles + Sostenibles en la que descobrireu els pilars fonamentals per a una alimentació sana, justa i sostenible
 • Mengem sa, mengem de mercat
  La finalitat del programa és transmetre el valor del mercat com a espai i servei de qualitat salut, de proximitat i de relació social i la importància de mantenir una dieta equilibrada amb productes de temporada, frescos i propers juntament amb la pràctica habitual de l'esport.

Activitats de la Convocatòria unificada de programes

Programa d'activitats escolars (PAE)

El Consell d’Innovació Pedagògica, a través del programa d’activitats escolars (PAE), aplega entitats i institucions d’àmbits molt diversos que, amb les seves particularitats i experteses, permeten complementar l’acció educativa dels centres educatius. Hem seleccionat algunes de les activitats del PAE que  s’orienten i/o focalitzen les seves propostes cap a una alimentació més sana, justa i sostenible.

 

Entitats que ofereixen projectes educatius vinculats a l’alimentació sostenible i la justícia global

Maletes literàries "Tothom a taula"

 

La Biblioteca de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, en col·laboració amb el Consorci d’Educació, posa a disposició de docents, educadors i centres tres maletes de llibres Tothom a taula! Qui menja què, com, on, quan quant i per què... però, EP! amb una selecció de més d’un centenar de llibres de lectures de qualitat narrativa, gràfica i documental, així com generadores d’interès pels infants i de tipologies ben diverses: àlbums, narrativa, poesia, documentals, informatius; per a totes les edats, que tenen el nexe d’unió en un o més àmbits de l’Alimentació Sostenible.

Aquesta selecció de llibres està pensada per suggerir la conversa amb els infants d’educació infantil i primària també des de la vessant literària i artística  per enllaçar el món real amb el de ficció i a l’inrevés; per parlar d’un tema de justícia social des de la realitat, tenint també referents literaris;

A la maleta hi trobareu:

 • una selecció de LLIBRES de ficció i no ficció que tenen com a nexe el protagonisme de diferents àmbits de l’alimentació sostenible senyalitzats per poder ordenar seguint el discurs en forma d’epígrafs.
 • un DOSSIER amb la presentació del material, una graella ambla llista de llibres ordenada per mòduls i cicles, un espai per escriure impressions, idees o comentaris, sobre els llibres i el que us ha suggerit la lectura.
 • una BANDEROLA per identificar l’espai on munteu l’exposició i facilitar la lectura dels epígrafs.

La maleta "Tothom a taula! està disponibles als CRP i a l'Associació de Mestres Rosa Sensat.

Maleta pedagògica "Alimenta't amb seny"

 

Maleta de l'alimentació sostenible

La Maleta de l’alimentació sostenible - impulsada per l’Ajuntament de Barcelona en el marc de la Capitalitat Mundial de l’Alimentació de Barcelona 2021 - és un recurs pedagògic per desenvolupar competències orientades a millorar l’alimentació i la consciència sobre el consum alimentari des de la mirada de la sobirania alimentària així com per promocionar una alimentació sana, justa i sostenible. S’inclouen llibres, jocs i materials gràfics i d’experimentació per a totes les etapes educatives des de l’escola bressol a l’educació secundària.