Campanyes de publicitat institucional

Campanyes de preinscripció als ensenyaments obligatoris

La campanya de preinscripció informa les famílies de la ciutat amb fills o filles que s’han d’incorporar al sistema educatiu (3 anys) o que han de canviar de cicle o centre educatiu (12 anys) de les sessions informatives que s'organitzen per a les famílies, de l’inici i desenvolupament de les Jornades de Portes Obertes i del procés de preinscripció i matrícula.

Campanyes de preinscripció als ensenyaments postobligatoris

S'adreça al'alumnat que acaba els ensenyaments obligatoris i te l'objectiu d'aconseguir la continuïtat plena fins als 18 anys tot animant als joves a seguir formant-se en batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics o esportius, etc.

Saló de l'Ensenyament

Edició 2023

El Consorci d’Educació de Barcelona ha estat present en el Saló de l’Ensenyament, Del 15 al 19 de març, a la Fira de Barcelona (a Montjuïc)

Edició 2022

El Consorci d’Educació de Barcelona ha estat present en el Saló de l’Ensenyament, Del 16 al 20 de març, a la Fira de Barcelona (a Montjuïc)