Plantilla

La plantilla és el conjunt de llocs de treball, ocupats o no, que han estat dotats pel pressupost i, per tant, són susceptibles de ser ocupats. És formada per les places que figuren dotades en els pressupostos, classificades en grups de cossos i, dins els grups, d'acord amb les escales de cada cos.

Conformen la plantilla conjuntural les persones contractades temporalment o de forma interina que no consten a la relació de llocs de treball (RLT).


Trobareu un recompte detallat del personal del Consorci, des del 2008, en l'Informe anual detallat de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic del Banc de dades d'ocupació pública.

 

Actualització: anual

Font de les dades: unitat competent en la gestió dels Recursos Humans del Consorci d’Educació de Barcelona

Format de les dades:  PDF i format de dades obertes