Presentació

L’adequació i el bon funcionament de les instal·lacions dels equipaments educatius són una peça clau per generar les condicions adequades per a l’aprenentatge. La Direcció d’Equipaments del Consorci vetlla per garantir que totes i cada una de les escoles siguin equivalents en la qualitat de les prestacions dels seus equipaments dins la diversitat d’instal·lacions i projectes educatius.

Com a administració educativa única de la ciutat, el Consorci d'Educació gestiona una xarxa de més de 300 centres amb lògica de conjunt. Mira de donar resposta a la diversitat de realitats dels centres, cadascun amb models i projectes educatius diferents, i prioritza les actuacions en funció de criteris d’equivalència, eficiència i optimització dels recursos.

Un equip de més de 1.500 persones treballa cada dia per atendre les necessitats de les comunitats educatives, donant resposta amb més de 4.000 intervencions cada any (reparacions, reformes i millores, podes, control de plagues, obra nova, mobiliari…).

Qui som a la Direcció d’Equipaments del Consorci?

La Direcció d’Equipaments està composta per un equip de professionals multidisciplinaris amb perfils experts en matèries com ara arquitectura, enginyeria, administració i finances, servei d’atenció, etc., per coordinar les diferents actuacions i serveis. Aquesta és la seva organització i els responbables de cada servei: 

Direcció d'Equipaments Educatius

Antoni Garcia Salanova

Manteniment i Serveis Generals

Laura Melchor Robledo

Reformes, Ampliacions i Millores

Pere Munné Comes

Nova Construcció

Raúl Fumero Gavilán

Equipaments per a la Nova Escolarització

Joan Canals Sin

 

Amb qui col·laborem?

7 referents tècnics de zona

El referent tècnic de zona (RTZ) és una figura de referència que assessora i assisteix els centres en matèria de neteja, del manteniment que queda fora del 7x2, de subministraments, de jardineria i podes, de tractaments fitosanitaris, de gestió de plagues, transports i mudances, de mobiliari i, fins i tot, de control d’higiene en cuines.

 

 

30 operaris de manteniment 7x2

Tècnics de manteniment que visiten els centres de forma sistemàtica cada quinze dies amb el material necessari per arreglar set tipus d’avaries.

 

1.174 professionals de la neteja

Professionals organitzats en equips de neteja diària assignats a cada centre en funció de la superfície i la intensitat d’ús, i brigades especialistes per donar resposta a necessitats específiques.

15 professionals de mudances

Un equip de persones amb experiència en la planificació i l’execució de trasllats.

29 professionals de seguretat

Personal de vigilància i monitorització dels sistemes de seguretat.

Altres professionals i empreses que treballen per encàrrec

Per tal de fer possibles actuacions d’obres amb una certa dimensió (reformes, ampliacions i millores, obres de nova escolarització i obres de nova construcció), el Consorci treballa amb empreses i professionals homologats a aquest efecte o resultants dels concursos administratius corresponents.

Guies i documentació d'interès