Oferta d'ocupació pública

L’oferta d’ocupació pública és l’instrument per mitjà del qual l’Administració determina quines són les necessitats de recursos humans que no poden ser cobertes amb els efectius de personal existents i que, per tant, requereixen la selecció de personal de nou ingrés.

El Consorci d’Educació de Barcelona col·labora en la gestió de les ofertes d’ocupació pública del Departament d’Educació, i gestiona l’oferta de l’Ajuntament de Barcelona referent als processos selectius de cossos de professorat dels centres educatius municipals.

Podeu consultar aquí les ofertes d’ocupació pública de les administracions consorciades a:

 

Referència Convocatòria Data límit instància
01/2021-OP CONVOCATÒRIA del procés de selecció per a la cobertura, mitjançant contractació laboral temporal, d'una plaça de tècnic/a superior en Medicina, de l’Àrea de Recursos Humans i Organització del Consorci d’Educació de Barcelona
Anar a detall convocatòria 01/2021-OP
fins al dia 3 de novembre de 2021

Actualització: quan es resolgui la publicació d’una oferta pública d’ocupació (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, DOGC)

Font de les dades: unitat competent en la gestió dels Recursos Humans del Consorci d’Educació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, departaments de Governació i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Format de les dades:  pdf