Aules d'acollida accelerada

Aquest servei té com a objectiu que l’alumnat nouvingut de 2n, 3r i 4t de l’ESO pugui assolir els coneixements, la confiança i el domini bàsic de la llengua per tal que, després d’un curs intensiu —de setembre a gener— pugui incorporar-se a l’aula amb més preparació per treballar els objectius educatius d’aquesta etapa i poder-se preparar, també, per accedir a la formació de batxillerat o a la formació professional.

Les aules d'acollida accelerades són un mecanisme de prevenció de la desvinculació escolar i sobretot pretenen ser una eina per assegurar la continuïtat d’aquest alumnat als ensenyaments postobligatoris.

Curs 2023-2024

Aquest curs 2023-2024 es posa en marxa una prova pilot amb  8 aules d’acollida accelerada (AAA) a la ciutat de Barcelona. Cada aula tindrà entre 20 i 22 places i a cada alumne se li assignarà una aula en funció de la proximitat i disponibilitat.

Aquest proper curs hi haurà aules d'acollida accelerades en aquests centres:

  • Institut Verdaguer
  • Institut Martí i Pous
  • Institut Angeleta Ferrer
  • Institut Joan d'Àustria
  • Institut Barcelona Congrés
  • Institut Menéndez Pelayo
  • Institut Teresa Pàmies
  • Institut Lluís Vives

A qui s'adrecen?

  • A l'alumnat estranger de 2n i 3r d’ESO que no ha estat prèviament matriculat a cap centre de Catalunya (cal haver demanat plaça del maig del 2023 fins a finals de setembre).
  • A l'alumnat de 4t d'ESO si el servei d’orientació del Consorci d’Educació ho decideix després d’una entrevista inicial.