Permisos i llicències

Permisos i llicències per al personal docent, PAS i PAE del Departament d’Educació

Tota la informació per sol·licitar permisos, llicències (excedències, reduccions de jornada, permutes, compatibilitat,...)

Permisos i llicències per al personal docent, PAS i PAE de l'Ajuntament de Barcelona, inclòs el personal del Consorci d’Educació de Barcelona

Tràmits de permisos i llicències per al personal municipal i del Consorci d’Educació de Barcelona (acollit a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona)