Educació ambiental | Escoles + Sostenibles

Les diverses iniciatives en l’àmbit de l’educació ambiental per a les escoles de primària i secundària a la ciutat de Barcelona es canalitzen a través de l’Escoles + Sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona, en coordinació amb el Programa d’Escoles Verdes, un instrument del Departament d’Educació i del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per tal d’optimitzar recursos i evitar duplicitats.

Conveni de col·laboració en matèria d’Educació Ambiental

L’abril de 2010, el Consorci d’Educació de Barcelona, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona van signar un conveni de col·laboració en matèria d’Educació Ambiental.

L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració de les parts per coordinar el Programa Escoles Verdes i el Programa Escoles + Sostenibles de la ciutat de Barcelona, en el marc de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya, i promoure l’educació per a la sostenibilitat entre els seus centres educatius.

Actuacions

Les actuacions que es desenvolupen en el marc d’aquest conveni de col·laboració són:

 • L’establiment de mecanismes de coordinació i de reconeixement dels centres.
 • La participació en un debat intern per avançar en la conceptualització de l’educació per a la sostenibilitat.
 • L’organització d’espais d’intercanvi d’experiències.
 • La planificació de la formació i la coordinació per a l’elaboració de recursos educatius.
 • La recerca i l’avaluació sobre el procés i els resultats

Compromisos

Els compromisos dels Consorci d’Educació de Barcelona són els següents:

 •  Assumir, conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, la coordinació dels centres educatius interessats a desenvolupar programes d’educació per a la sostenibilitat del municipi de Barcelona, a través del Programa Escoles + Sostenibles.
 • Participar en el grup de treball de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya.
 • Adreçar tots els centres educatius de la ciutat de Barcelona interessats a desenvolupar programes d’educació per a la sostenibilitat al Programa Programa Escoles + Sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Facilitar, amb preferència, els recursos educatius propis sobre l’educació per a la sostenibilitat als centres educatius de la ciutat de Barcelona que s’adhereixin a la Xarxa.
 • Organitzar espais d’intercanvi d’experiències i formació amb els centres de Barcelona que formin part de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya i, també, participar en els que s’organitzin en l’àmbit de tot Catalunya.
 • Col·laborar en el portal d’educació per a la sostenibilitat que ha creat la Generalitat de Catalunya.

Enllaços relacionats