Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Convocatòries de difícil cobertura

Les adjudicacions de difícil cobertura s'apliquen quan no hi ha candidats per a un lloc de treball. Les persones interessades a acceptar-les disposen del termini previst a cadascuna de les convocatòries per presentar la sol·licitud.

Només es consideren les sol·licituds de persones de la borsa que no tenen registrada una baixa temporal.

Cossos de primària

Especi. Es poden enviar correus electrònics, si es compleixen amb els requisits anunciats: Pdf resultats
       

Cossos de secundària

Especi. Es poden enviar correus electrònics, si es compleixen amb els requisits anunciats: Pdf resultats