Gestió de les situacions de violència i de convivència

Aquesta pàgina recull la descripció de les diferents situacions de violència i de convivència que es poden produir en els centres educatius i els procediments que cal seguir en cada cas per gestionar-les

Primeres passes  

L’equip directiu valora si es tracta de:  

  • A.Una situació de violència (maltractament, abús sexual o assetjament). 
  • B. Una situació d’emergència psicosocial 
  • C.Una demanda d’intervenció de les comunitats educatives i el seu entorn en matèria de prevenció i seguretat 

Procedeix segons la situació

A. Situació de violència (maltractament, abús sexual o assetjament) 

Tota la informació sobre l'ús de les noves eines està disponible en aquest vídeo tutorial (aquest enllaç és només d'ús professional)  que haurien de visualitzar tots i totes els COCOBES.

El o la coordinadora de coeduació, convivència i benestar (COCOBE) rep informació de la possible situació de maltractament, assetjament o abús sexual per part de qualsevol membre de la comunitat educativa.   
 

Primeres accions a fer pel o la COCOBE:   

  1. Informar a la direcció del centre educatiu. 
  2. Proposar a la direcció del centre obrir el cas mitjançant el formulari d’obertura de cas  (aquest enllaç és només d'ús professional)

3. Contactar amb la persona referent de l’equip d'assessorament psicopedagògic (EAP):   

  • La treballadora social: quan el o la presumpte agressora és de l’entorn familiar.   
  • El o la psicopedagoga del centre en la resta de situacions.  

La persona referent de l’EAP assessora el cocobe sobre les següents actuacions   

4. El COCOBE enregistra les actuacions mitjançant el formulari de comunicació d'actuacions (aquest enllaç és només d'ús professional)

B. Situació d'emergència psicosocial

Descripció: un o una alumna manifesta idees suïcides o hi ha un dol per una mort que repercuteix especialment a la comunitat educativa,...   

Actuació:  posar-se en contacte amb el referent dels serveis centrals del Consorci d'Educació de Barcelona a través del telèfon d'urgències.

C. Circuit de resposta a les demandes d’intervenció de les comunitats educatives i el seu entorn en matèria de prevenció i seguretat  

Descripció:Situació de caire més comunitari, és a dir, es trenca la normativa cívica o té una repercussió directa en el barri o fora del centre.   

Actuació:  posar-se en contacte amb el o la tècnica de prevenció del districte i seguir el següentcircuit