Reclamacions en relació amb la preinscripció als ensenyaments postobligatoris

Reclamacions durant el procés de preinscripció

El calendari i procediment de presentació de reclamacions durant tot el procés de preinscripcions per a cada ensenyament postobligatori és el que estableix el Departament d’Educació a la normativa relacionada amb la preinscripció i matrícula per al curs 2023-2024 (Resolució EDU/507/2023, de 16 de febrer) i són els centres educatius els responsables de tractar-les i de resoldre-les:

 • Batxillerat: del 22 al 29 de maig, ambdós inclosos
 • Cicles formatius de grau mitjà (processos de continuïtat i resta d’alumnat): del 31 de maig al 7 de juny
 • Cicles formatius de grau superior: del 26 de juny al 3 de juliol
 • Cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny: del 30 de maig al 6 de juny
 • Cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny: del 26 de juny al 3 de juliol
 • Programes de Formació i Inserció (PFI): del 26 de maig al 2 de juny

Reclamacions després de la publicació de la llista d'assignacions

Després de les reclamacions a la llista amb la puntuació provisional i un cop publicada la llista d’assignacions, el Consorci d’Educació de Barcelona obre i habilita un formulari per poder atendre possibles errors o incidències derivades d’aquestes assignacions.

Els motius que s’atendran en aquest cas seran exclusivament els que s'hagin pogut donar al emplenar el formulari. Altres motius que tinguin a veure amb la baremació, notes d’accés, homologacions, vies d’accés, modificació del curs per error a la sol·licitud, etc., no es podran tenir en compte, donat que ja s’hauria d’haver resolt durant el període establert pel Departament d’Educació.

Les reclamacions al Consorci d’Educació de Barcelona un cop publicat el llistat d’assignacions es podran presentar telemàticament o amb tramitació assistida a Oficina d'Accés a la Formació Professional del carrer Rosselló 87-89 (en aquest cas, cal demanar cita prèvia).

A qui s'adreça

A les famílies i alumnat que han participat en el procés de preinscripció a la ciutat de Barcelona postobligatoris i vulguin reclamar per a qualsevol dels següents ensenyaments:

 • Batxillerat
 • Cicles formatius de grau mitjà (alumnat de continuïtat i resta d’alumnat)
 • Cicles formatius de grau superior
 • Cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny
 • Cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny
 • Programes de formació i inserció (PFI)

Calendari 

Les reclamacions es podran dur a terme durant els següents períodes:

 • Batxillerat, del 22 de juny fins al 19 de juliol de 2023, ambdós inclosos.
 • Cicles formatius de grau mitjà (alumnat de continuïtat i resta d’alumnat), de l’1 de juliol al 22 de juliol de 2023, ambdós inclosos.
 • Cicles formatius de grau superior: del 19 de juliol al 29 de juliol de 2023, ambdós inclosos.
 • Cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny: del 30 de juny al 22 de juliol de 2023, ambdós inclosos.
 • Cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny, del 19 de juliol al 29 de juliol de 2023, ambdós inclosos.
 • Programes de formació i inserció (PFI), del 30 de juny al 15 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

Com fer la reclamació?

La reclamació s’haurà d’omplir i presentar en línia a través d’un formulari electrònic. Per accedir al formulari és necessari disposar d’un certificat electrònic vàlid com, per exemple, l’idCAT Mòbil, DNIe, Cl@ve o T-CAT​. Si no es disposa de cap d’aquests mitjans d’identificació, es pot demanar cita prèvia a l’Oficina d'Accés a la Formació Professional perquè un/a agent d’atenció us ajudi a emplenar el formulari.

Requisits per presentar la reclamació

Cal haver formalitzat la sol·licitud de preinscripció en els terminis previstos i complir els requisits que estableixen el Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya, i la Resolució EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024.

Així mateix, cal que el/la presentador/a de la reclamació sigui una persona o alumne/a major d’edat.

Accés al formulari

Per accedir al formulari i presentar la teva reclamació hauràs de fer clic sobre aquest enllaç:

Formulari de reclamacions