Reclamacions en relació amb la preinscripció 2024-2025 als ensenyaments postobligatoris

Reclamacions durant el procés de preinscripció

El calendari i procediment de presentació de reclamacions durant tot el procés de preinscripcions per a cada ensenyament postobligatori és el que estableix el Departament d’Educació a la normativa relacionada amb la preinscripció i matrícula per al curs 2024-2025 (Resolució EDU/465/2024, de 22 de febrer) i són els centres educatius els responsables de tractar-les i resoldre-les:

 • Batxillerat: del 17 al 23 de maig de 2024, ambdós inclosos
 • Cicles formatius de grau mitjà: del 28 de juny al 3 de juliol
 • Cicles formatius de grau superior: del 26 de juny a l’1 de juliol
 • Cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny: del 27 de juny al 3 de juliol
 • Cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny: del 26 de juny al 2 de juliol
 • Programes de Formació i Inserció (PFI): del 27 de maig al 3 de juny

Reclamacions després de la publicació de la llista d'assignacions

Després de les reclamacions a la llista amb la puntuació provisional i un cop publicada la llista d’assignacions (la segona assignació en el cas dels CFGM i CFGS), el Consorci d’Educació de Barcelona obre i habilita un formulari per poder atendre possibles errors o incidències que se’n derivin d’aquestes assignacions.

Els motius que s’atendran seran exclusivament els que apareixeran durant la compleció d’aquest formulari. Altres motius que tinguin a veure amb aspectes relacionats amb la baremació de criteris prioritaris/complementaris, notes d’accés, homologacions, vies d’accés, modificació del curs per error en la sol·licitud, etc., no es podran tenir en compte, donat que ja s’hauria d’haver resolt durant el període establert pel Departament d’Educació.

Les reclamacions al Consorci d’Educació de Barcelona un cop publicat el llistat d’assignacions es podran presentar telemàticament o amb tramitació assistida a l’Oficina d'Accés a la Formació Professional del carrer Rosselló 87-89 (en el segon cas, cal demanar cita prèvia).

A qui s'adreça

A les famílies i alumnat que han participat en el procés de preinscripció a la ciutat de Barcelona i vulguin reclamar en qualsevol dels següents ensenyaments postobligatoris:

 • Batxillerats
 • Cicles formatius de grau mitjà
 • Cicles formatius de grau superior
 • Cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny
 • Cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny
 • Programes de formació i inserció (PFI)

Calendari 

Les reclamacions es podran dur a terme durant els següents períodes:

 • Batxillerat: del 21 de juny fins al 16 de juliol de 2024, ambdós inclosos.
 • Cicles formatius de grau mitjà: de l’1 al 10 de setembre de 2024, ambdós inclosos.
 • Cicles formatius de grau superior: de l’1 al 10 de setembre de 2024, ambdós inclosos.
 • Cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny: del 18 de juliol al 2 de setembre de 2024, ambdós inclosos.
 • Cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny: del 18 de juliol al 2 de setembre de 2024, ambdós inclosos.
 • Programes de formació i inserció (PFI), del 2 de juliol al 17 de juliol de 2024, ambdós inclosos.

Com fer la reclamació?

La reclamació s’haurà d’omplir i presentar en línia a través d’un formulari electrònic. Per accedir al formulari és necessari disposar d’un certificat electrònic vàlid com, per exemple, l’idCAT Mòbil, DNIe, Cl@ve o T-CAT​. Si no es disposa de cap d’aquests mitjans d’identificació, es pot demanar cita prèvia a l’Oficina d'Accés a la Formació Professional perquè un/a agent d’atenció us ajudi a emplenar el formulari.

Requisits per presentar la reclamació

Cal haver formalitzat la sol·licitud de preinscripció en els terminis previstos i complir els requisits que estableixen el Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya, la Resolució EDU/465/2024, de 22 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-2025 i l’article 4.3 de la Resolució per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció, de 28 de febrer de 2024, d'aprovació de la Resolució sobre la preinscripció i matrícula per al curs 2024-2025 a la ciutat de Barcelona.

Així mateix, cal que el/la presentador/a de la reclamació sigui una persona o alumne/a major d’edat.

Accés al formulari

Per accedir al formulari i presentar la teva reclamació hauràs de fer clic sobre aquest enllaç:

Formulari de reclamacions