Calendari

Calendari del traspàs de la gestió dels centres educatius al Consorci d’Educació de Barcelona

01/01/2009
El Consorci d'Educació de Barcelona assumeix la gestió dels centres educatius públics de la ciutat de Barcelona

16/12/2008
La Generalitat traspassa la gestió dels seus centres educatius al Consorci d’Educació de Barcelona

28/11/2008
S'aprova el traspàs de la gestió dels centres educatius municipals al Consorci d'educació de Barcelona

29/09/2008
El Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona acorda instar les dues administracions que l’integren, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona, a fer efectiva l’assumpció de la gestió dels centres educatius per part d’aquest organisme. Veure document amb els acords, PDF 45,8 KB