Impuls a la recerca

Des del Consorci d’Educació s’impulsen un seguit d’actuacions amb l’objectiu de potenciar, coordinar i difondre les iniciatives que s’estan duent a terme a la ciutat pel que fa a la recerca en l’educació primària, la secundària obligatòria i el batxillerat i, alhora, es garanteix l’accés als recursos que ofereix la ciutat per a l’elaboració dels treballs de recerca.

Mostra de Recerca Jove de Barcelona 2023-2024

La Mostra de Recerca té com a objectiu donar visibilitat al talent dels i les joves de batxillerat que han elaborat treballs de recerca de gran qualitat.

Cercador de treballs de recerca

Aquest cercador recull els treballs de recerca que han estat seleccionats en les darreres edicions de les mostres de recerca jove BCN.

Recursos per als treballs de recerca

Aquesta pàgina conté recursos útils per planificar i documentar els treballs de recerca.