Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Suport educatiu i recursos

Impuls a la recerca

Des del Consorci d’Educació s’impulsen un seguit d’actuacions amb l’objectiu de potenciar, coordinar i difondre les iniciatives que s’estan duent a terme a la ciutat pel que fa a la recerca en l’educació primària, la secundària obligatòria i el batxillerat i, alhora, es garanteix l’accés als recursos que ofereix la ciutat per a l’elaboració dels treballs de recerca.

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail