Programes de formació i inserció

Els programes de formació i inserció proporcionen la possibilitat d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional i faciliten l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

A qui s'adreça?

Els programes de formació i inserció (PFI) s’adrecen als nois i les noies que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (ESO). Han de tenir com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 l'any d'inici del programa i en el moment d'iniciar els programes no han de seguir estudis en el sistema educatiu ni participar en altres accions de formació.

Currículum de l'etapa

Els programes de formació i inserció s'estructuren en mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball, mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques i accions de seguiment i orientació de l'alumne.

Informació complementària

Aquí podeu trobar un recull de guies i fulls informatius sobre els Programes de Formació i Inserció.

Els perfils professionals a la ciutat de Barcelona

Què estudiaràs? de què treballaràs?