Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Programes de formació i inserció

Els programes de formació i inserció proporcionen la possibilitat d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional i faciliten l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.