Servei d'Orientació

El Servei d’Orientació del Consorci d’Educació de Barcelona col·labora amb els centres en les accions d’orientació de l’alumnat i dóna suport als processos de transició de l’etapa obligatòria a la postobligatòria.

Aquest servei:

  • Atén els joves i les famílies en el moment que l’alumnat acaba l’educació secundària obligatòria per continuar estudis d’ensenyaments professionals o programes professionalitzadors.
  • Col·labora amb els centres de secundària, de formació professional i formació d’adults per donar-los suport en l’articulació de recursos per a la continuïtat de l’alumnat en el seu nou itinerari.

A cada districte, un equip de tècnics del programa atén l’alumnat que necessita accions de suport i acompanyament per arribar a adquirir amb èxit competències professionals de grau mitjà i superior.

Amb el mateix objectiu es dissenyen recursos, s’elabora documentació per a l’orientació acadèmica i professional, i es treballa en xarxa i coordinació amb els serveis i recursos de l’entorn.