A qui s'adreça?

Als infants de 0 a 3 anys i que tinguin 4 mesos en el moment d’iniciar el curs, el mes de setembre.

Per accedir a una plaça pública de llar d’infants o d’escola bressol les famílies han de presentar la sol·licitud de preinscripció dintre del termini indicat amb aquesta finalitat.

Aquestes escoles tenen dinàmica, espais i organització pròpies que garanteixen el bon acolliment de l’infant i la seva família.

Actualment n'hi ha que estan situades molt a prop o, fins i tot, en el mateix edifici d’escoles del segon cicle d’educació infantil i primària. Disposar d’una plaça per un infant al primer cicle d’una llar o d’una escola bressol no dóna continuïtat per a disposar-ne també per cursar el segon cicle a l’escola propera.

És molt convenient que les famílies interessades en preinscriure un infant demanin informació del projecte educatiu, serveis que ofereix l’escola, horaris i de tot allò que els pot interessar, a la direcció de l’escola o bé consultant la seva pàgina web.