Marc normatiu i acords

Resolucions de delegació de competències

  • RESOLUCIÓ EDC/2855/2005, de 29 de setembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 5 de juliol de 2005, relatiu al personal afectat per les competències assumides pel Consorci d'Educació de Barcelona en virtut de l'Acord de 15 de març de 2005.

 

 

Actualització: d’acord amb la normativa

Font de les dades:  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Format de les dades: pdf