Borsa de treball del personal docent de l'Ajuntament de Barcelona

Informació sobre les borses de treball de personal docent, per cobrir places vacants i/o substitucions, en centres públics de titularitat municipal.

Personal docent

Un cop formeu part de les borses de treball es contactarà telefònicament i per ordre puntuació.

 Ref. Convocatòria obertura borsa Data límit instància

BO/2018

Borsa oberta de personal docent per cobrir places vacants i substitucions a centres municipals gestionals pel Consorci d'Educació

Borsa oberta

BGM/2022

Convocatòria del procés selectiu per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim temporal al Grau universitari en Arts i Disseny impartit a l’Escola

Del 16 al 30 de novembre de 2022, ambdós inclosos
  Ref. Borses de treball Consulta de  llistes
B1/2009 Personal docent 

Llistes de la convocatòria B1/2009

Centres de titularitat municipal