Llicències del personal de l’Ajuntament de Barcelona i del Consorci d'Educació

Els formularis dels permisos conjuntament amb la documentació acreditativa s’han de tramitar per eValisa adreçada a:

  • Organisme: Consorci d’Educació de Barcelona
  • Cognoms, nom: Cadavide Gutiérrez, Elizabeth
  • Assumpte: Especificar el tipus de permís (ex. Permís per raó de matrimoni)

En el cas que no es tingui accés a eValisa, el tràmit s’ha de completar per petició genèrica adreçada al Consorci d’Educació de Barcelona