Enllaços a les webs de pràctiques de les universitats

Núm.  Institució Estudi Enllaç

01

UPC

Màster de secundària

Enllaç al web del màster de secundària de la UPC

02

IOC

Formació pedagògica i didàctica 

Enllaç a la Formació pedagògica i didàctica de la IOC

03

UAB

Practicum (Graus i Màsters de la Facultat)

Enllaç als graus i màsters de la UAB

04

UB

Grau de Mestre d’Educació Primària

Enllaç al web del grau de mestre de primària de la uab

05

UB

Grau de Mestre d’Educació Infantil

Enllaç al grau de mestre d'educació infantil de la UB

06

UB

Màster Secundària

Enllaç al web del màster de secundària de la UB

07

UVic

Grau de Mestre en Educació Primària

Enllaç al grau de mestre en educació primària de la UVic

08

UVic

Grau de Mestre en Educació Infantil

Enllaç al grau de mestre en educació infantil de la UVic

 

09

UVic

Grau de Mestre en Educació Infantil i primària. Pla de millora. Doble grau.

Enllaç al grau de mestre en educació infantil i primària de la UVic

 

10

UVic

Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

Enllaç al grau de formació del professorat de la UVic

Enllaç al grau de formació del professorat de la UVic

11

UVic

Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport

 

12

UVic

Màster en Innovació en didàctiques específiques

Enllaç al grau de ciències de la UVic (M)

13

URL

Grau de Mestre en Educació Infantil

Enllaç al grau de mestre d'mfamtil de la URL

14

URL

Grau de Mestre en Educació Primària

Enllaç al grau de mestre de primària de la URL

 

 

15

URL

Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

 

Enllaç al màster de la URL

16

UIC

Grau de Mestre en Educació Infantil

 

17

UIC

Grau de Mestre en Educació Primària

 

18

URV

Grau d’Educació Infantil

Grau d’Educació Primària

Doble grau d’Educació Infantil i Primària amb menció de llengua anglesa

Màster de Secundària

 

Enllaç a l'oferta de graus de la URV

 

19

UOC

Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació


Enllaç al web de la UOC

 

 

20

UNED

 

Graus


Enllaç al web de la UNED

 

 

 

21

UNED

 

 

 

Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària, Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idioma

Enllaç al web de la UNED