Ensenyaments artístics

A qui s'adreça?

Els ensenyaments artístics formen part dels ensenyaments que es poden cursar un cop finalitzada l'educació secundària obligatòria (ESO) i per a accedir-hi cal superar unes proves específiques.

Currículum

Els ensenyaments artístics tenen com a finalitat proporcionar als alumnes una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals d'art dramàtic, d'arts plàstiques i disseny, de dansa i de música.

Informació complementària

Aquí podeu trobar un recull de guies i fulls informatius sobre la Formació Professional.

Els ensenyaments artístics d'arts plàstiques i disseny

Què estudiaràs? De què treballaràs?