!Important

Informació sobre les reclamacions de preinscripció

Les famílies a les que s’hagi assignat plaça d’ofici o que vulguin presentar una reclamació a la plaça assignada poden fer-ho preferentment per via telemàtica a través del formulari de reclamacions (versión en castellàno /english version ).

Informació general

Aquest tràmit s’adreça a les famílies que han participat en el procés de preinscripció ordinària de 2n cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria o educació especial i que volen presentar una reclamació en relació amb la plaça assignada. Les reclamacions de preinscripció poden tenir dues motivacions: reclamacions a la plaça assignada d’ofici o reclamacions per altres circumstàncies i es poden presentar des del 13 i fins al 17 de juny de 2022, ambdós inclosos. Tota reclamació presentada fora d’aquest termini serà automàticament desestimada.

Tramitació

Les reclamacions es poden presentar de dues maneres:

 1. Preferentment a través d'un formulari electrònic en línia disponible en catalàcastellà i anglès. En aquest cas, cal disposar d'algun mitjà d'identificació digital reconegut (idCAT Mòbil, Certificat Digital, DNIe, PIN24, etc). Podeu consultar aquí com s'obté l'idCAT Mòbil directament des del vostre ordinador. Ho podeu fer des de qualsevol ordinador, sense necessitat de fer cap tràmit presencial; només heu de tenir a ma el DNI/NIF  i la targeta sanitària individual (TSI). L'idCAT Mòbil us servirà per identificar-vos amb una clau que rebreu mitjançant missatge de text (SMS).

  Un cop presentada la reclamació a través de l'aplicació informàtica, la persona sol·licitant rebrà la confirmació de la presentació. Aquest rebut de confirmació contindrà un codi de presentació que permetrà a la personal sol·licitant fer un seguiment de la reclamació, de manera que no li caldrà desplaçar-se a les oficines d'escolarització del Consorci per saber l'estat de la reclamació. Carpeta del ciutadà.

 2. Excepcionalment, les famílies que, per manca de signatura electrònica, o bé perquè tenen dificultats en la tramitació, no poden fer el tràmit des de casa, poden demanar cita prèvia presencial (*) per desplaçar-se a qualsevol de les Oficines d’Escolarització del Consorci d’Educació de Barcelona i fer la tramitació atesa.

  (*) s’ha de demanar una cita prèvia per a cada reclamació (per exemple, si es reclama la preinscripció de dos germans, cal demanar dues cites prèvies)

FORMULARI ELECTRÒNIC PER TRAMITAR LA SOL·LICITUD

Quina documentació cal presentar?

 • Per obtenir l'idCat Mòbil cal tenir a mà:
  • el DNI/NIE
  • la targeta sanitària.
  • el número d’identificació de la preinscripció (PRE21-22XXXXXXXX).
 • En cas de realitzar el tràmit mitjançant tramitació atesa, haureu d’identificar-vos a l’oficina d’escolarització presentant l’original del document identificatiu del pare/mare/tutor/a de l'alumne/a.
 • No hi ha documentació requerida per part de l’administració. Tot i així el formulari electrònic permet adjuntar fins a 9 documents en el cas que considereu que heu d’aportar documentació a la reclamació.
 • En qualsevol moment del tràmit, el Consorci d’Educació de Barcelona pot demanar-vos documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades a la vostra reclamació.