Formació professional

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

S'organitza en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

Els cicles s'agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable: n'hi ha de 2.000, 1.700, 1.400 i 1.300 hores. Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball. Un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 1.700 o de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics.

Amb la superació d'un cicle formatiu de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i amb la superació d'un de grau superior, el de tècnic superior.

Accés a grau mitjà

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents.

Accés a grau superior

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents.

Informació complementària

Aquí podeu trobar un recull de guies i fulls informatius sobre la formació professional.

L'FP per famílies professionals a Barcelona

Què estudiaràs? De què treballaràs?

Servei d’assessorament i reconeixement de l’experiència laboral

Aquests serveis ofereixen als professionals interessats la possibilitat de millorar la seva qualificació a través d'itineraris formatius.