A qui s'adreça?

Per accedir al primer nivell de grau mitjà cal tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics i, en alguns casos, superar la prova específica de la modalitat o especialitat.

També hi poden accedir les persones que no tenen el títol si superen la prova d'accés corresponent; per poder fer aquesta prova cal tenir els 17 anys o complir-los l'any en què es fa la prova.

Per accedir al grau superior cal tenir el títol de tècnic/a de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva corresponent, tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics i, en els casos en què s'estableixi, superar la prova específica o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat.

També s'hi pot accedir si se supera la prova d'accés corresponent; per poder fer aquesta prova cal tenir els 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova o tenir-ne 18 anys (o complir-los l'any de realització de la prova) i tenir un títol de tècnic/a relacionat amb aquell al qual es vol accedir.