Sol·licitud de baixa temporal o permanent i comunicació de no disponibilitat de les borses de docents i PAS

Aquest formulari és d’ús exclusiu per al personal docent de l'Ajuntament de Barcelona

Fes servir aquest formulari quan no estiguis disponible per treballar i/o quan tornis a estar disponible.

Formulari

Dades personals del/la treballador/a
Sol·licitud de baixa temporal o definitiva o disponibilitat de la borsa municipal de personal


Indiqueu si us voleu donar de baixa temporal o definitiva o si teniu disponibilitat immediata. La data d'efecte és la data d'enviament d'aquesta comunicació.

Vull donar-me de baixa de la borsa (Baixa TOTAL)

Actualment no estic disponible (Baixa TEMPORAL)

Comunico que tinc disponibilitat immediata (DISPONIBILITAT)

 

Protecció de dades de caràcter personal


Tractament: Personal
Responsable: Consorci d’Educació de Barcelona
Finalitat: La finalitat és la gestió de les dades del personal contractat pel Consorci d'Educació de Barcelona, així com les dels aspirants a cobrir una vacant. Els usos previstos són la gestió dels processos de selecció de personal, la gestió de la carrera i evolució professional, control horari i formació, plans de pensió, gestió de nòmina i altres obligacions derivades de la relació contractual existent. Estudis estadístics i informes de gènere.
Legitimació: Missió d’interès públic, en compliment de les competències que la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona atribueix al Consorci d’Educació de Barcelona.
Destinataris:Les poden fer cessions de dades a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i a l'administració de la Seguretat Social.
Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant els formularis electrònics que trobareu a http://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/proteccio_de_dades_personals.
Informació addicional: Podeu trobar més informació a http://www.edubcn.cat/ca/.


* Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.