Prevenció de riscos laborals

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Consorci d’Educació de Barcelona desenvolupa les mesures per a dur a terme l’activitat preventiva en els centres i serveis educatius públics de la ciutat. Les condicions mínimes en matèria de seguretat i salut en el lloc de treball estan regulades per la Llei de Prevenció de riscos Laborals (31/95).

Àmbits d'actuació Extensió
  • Gestió de la Prevenció de riscos laborals
  • Avaluació de riscos laborals
  • Plans d’autoprotecció i simulacres, plans d'emergència i simulacres
  • Gestió Accidents laborals
  • Pla de treball i memòria
  • Formació
  • Gestió de la coordinació d'activitats empresarials
  • Vigilància de la salut
  • Adaptació del lloc de treball (article 25)

 
6808
6809
6811
6689


Telèfon centraleta: 93 551 10 00

Telèlfon directe: 93 551 10 46

Correu: rhriscoslaborals.ceb@gencat.cat

Documents de referència

Documents per donar suport a la tasca de la gestió preventiva als equips directius i coordinadors de prevenció de riscos laborals dels centres.

 

Coordinació d’activitats empresarials