Contractació de professorat de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions

El Departament d'Educació regula la contractació de professorat de religió en règim de contracte laboral temporal per ocupar els llocs de treball vacants i fer les substitucions dels llocs reservats als titulars.