Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Professorat i PAS

Borses de treball del personal d'administració i servei

Informació sobre les borses de treball de personal personal d'administració i servei (PAS) de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.

Borses de personal d’administració i serveis (Generalitat de Catalunya)

Més informació al web del Departament d'Ensenyament.

  Convocatòria Terminis
 01 Convocatòria extraordinària Inscripció tancada

Borses de personal d’administració i serveis (Ajuntament de Barcelona)

Per accedir a la borsa de personal subaltern, cal haver aprovat el concurs oposició que en aquesta categoria hagi convocat l’Ajuntament de Barcelona.

Consulta de la Borsa de:

  Convocatòria obertura de borsa Terminis
 2017 Convocatòria d'ampliació de la borsa de subaltern/a de l'Ajuntament de Barcelona Del 20 d'abril al 9 de maig de 2017
2017 Convocatòria del Consorci d’Educació de Barcelona per a la contractació temporal de 2 places de tècnic/a especialista dins el projecte de l’espai educatiu de trinitat nova (ietn) Data límit instància el 3/7/2017

 Llistats actualitzats de boses. Curs 2019-2020:

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail