Equipaments de qualitat per generar les condicions adequades per a l’aprenentatge en totes les escoles de Barcelona

La Direcció d’Equipaments del Consorci d'Educació vetlla per garantir que els més de 325 centres de la ciutat que gestiona directament, i els més de 50 als quals dona assessorament i, en últim extrem, servei, siguin progressivament equivalents en la qualitat de les prestacions dels seus equipaments dins la diversitat d’instal·lacions i projectes educatius.