Centres i serveis educatius

Carpeta de l'orientació

La documentació disponible en aquest espai està elaborada per tècnics i tècniques de l'àmbit d'orientació del Consorci d'Educació de Barcelona.

Calendari d'ensenyaments postobligatoris

Ensenyaments professionals

a) Formació professional

b) Arts plàstiques i disseny

c) Ensenyaments esportius

Proves d’accés

Cursos per accedir a cicles

Programes de formació i inserció (PFI)

Educació d’adults

Batxillerat

Escoles Oficials d'Idiomes

Graduat en educació secundària

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail