A qui s'adreça?

Els programes de formació i inserció (PFI) s’adrecen als nois i les noies que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (ESO). Han de tenir com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 l'any d'inici del programa i en el moment d'iniciar els programes no han de seguir estudis en el sistema educatiu ni participar en altres accions de formació.

La finalitat d'aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.