Alumnat i famílies

Normativa

És important que totes les famílies coneguin l'existència de la normativa que té per objectiu regular el procés per a sol·licitar i accedir a qualsevol plaça escolar dels centres sostinguts amb diners públics i vetllar per la transparència del procés de gestió que se segueix. La normativa que regula el procés de preinscripció i matrícula és la següent:

Decret marc

Resolucions

Preinscripció 2018-2019

  • RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.
  • RESOLUCIÓ sobre la preinscripció i matrícula d'alumnat per al curs 2018-2019 a la ciutat de Barcelona.
  • RESOLUCIÓ sobre la preinscripció i matrícula de l'alumnat de les escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al curs 2018-2019.
  • RESOLUCIÓ de modificació de la preinscripció i matrícula d'alumnat per al curs 2018-2019 a la a la ciutat de Barcelona (DOGC núm. 7596, d'11.4.2018).
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail