Què és el Consorci d'Educació de Barcelona?

És un instrument de cogestió i descentralització, en un marc de col·laboració institucional, que representa la voluntat de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona de treballar plegats per a la millora dels serveis als centres educatius i a la ciutadania a través d'una única xarxa educativa.

El Consorci d'Educació Barcelona va ser creat per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, llei que va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Barcelona, el Parlament de Catalunya i el Parlament Espanyol que reconeix la capitalitat de Barcelona i la dota d'un règim especial.


El Consorci d'Educació és l'instrument jurídic que la Carta Municipal proposa per a la gestió educativa i es va constituir legalment pel Decret 84/2002del Govern de la Generalitat del 5 de febrer de 2002.

Com la resta dels consorcis de la Carta Municipal, el Consorci d'Educació és un ens públic sorgit de la cooperació entre estructures públiques amb l'objectiu de facilitar la millora de serveis i prestacions. L'objectiu de la creació del Consorci d'Educació de Barcelona és millorar la gestió educativa i fer-la més propera a la ciutadania.

Declaració institucional

Compromisos del Consorci d'Educació amb l'educació de la ciutat (document llegit per la presidenta en la inauguració de la seu d'Urquinaona el 23 de març).

 

 

 

 

 

 

Actualització: d’acord amb la normativa

Font de les dades:  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Format de les dades: pdf